למה כדאי לנו להכיר את הפורטפוליו הארגוני?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

מאמרים > למה כדאי לנו להכיר את הפורטפוליו הארגוני?

ניהול פרויקטים וניהול הפורטפוליו הארגוני הינם תהליכים שונים עם מטרות שונות (ראה בהרחבה: הכל על ניהול פורטפוליו), ונשאלת השאלה, האם למנהל פרויקט בארגון חשוב וכדאי להכיר "ניהול פורטפוליו – מהו?". ובאופן ספציפי מהו פורטפוליו הפרויקטים של הארגון שלו?
לכאורה, הקשר היחיד בין ניהול הפורטפוליו לבין ניהול הפרויקטים הינו שהפורטפוליו מעצם הגדרתו מכיל את כל הפרויקטים. מרבית מנהלי הפרויקטים "נכנסים לתמונה" רק לאחר שהפרויקט כבר אושר ע"י ההנהלה (ועכשיו מצפים ממנו לעמוד ביעדי התכולה, האיכות, הזמן והמשאבים).
אז מה יוצא לי כמנהל פרויקטים מהיכרות עם הפורטפוליו?

התועלות האפשרויות ממעורבות מנהל הפרויקט בפורטפוליו הארגוני:
1. התהליך של ניהול פורטפוליו ארגוני עוסק ביעדים האסטרטגיים והעסקיים של הארגון וכיצד הם באים לידי ביטוי בפרויקטים השונים.
הבנת התרומה האסטרטגית של הפרויקט לארגון תורמת בקבלת החלטות ניהוליות בפרויקט ולתיקוף מתמיד של הדרישות מהפרויקט בהתאם לאסטרטגיה הארגונית. מי שמנהל את הפרויקט שלו ב"ראייה מערכתית ואסטרטגית" לא יופתע משינויים בדרישות ואפילו מהחלטה על סגירת הפרויקט – אם זה נכון לארגון.
למשל: פרויקט שנועד לשפר את מערך שירות הלקוחות הטלפוני, כשבמקביל, החברה מחליטה כאסטרטגיה להתמקד בשירות לקוחות מבוסס מייל. שינוי כזה יכול כמובן להשפיע על הפרויקט.
(ראו בהרחבה: הגדרת מטרות פרויקט בראייה אסטרטגית)
2. היכרות עם תיק הפרויקטים השונים ותעדופם יכול לסייע למנהל הפרויקט לזהות סיכונים שמקורם בהסטת משאבים ארגוניים לפרויקטים שמתועדפים יותר. ללא ההיכרות הזאת, מנהל הפרויקט מתעלם ממקור לסיכונים נפוץ ביותר בארגוניים רבים, ובייחוד מטריציוניים.
למשל: חלון זמנים של מעבדת בדיקות מיוחדת (ומשותפת לכלל הפרויקטים) שהוסט לטובת פרויקט אחר בפורטפוליו הארגוני. סיכון כזה יכול להיות מנוהל מראש ע"י קביעה מראש של חלונות זמנים אלטרנטיביים או תכנון לוח הזמנים בפרויקט באופן שיקטין את התלות במועד הבדיקות הספציפי.
3. היכרות עם היעדים העסקיים הנגזרים מהפורטפוליו חשובה לא רק בהקשר הארגוני שלנו, אלא גם בהקשר של לקוחות הפרויקט. הפרויקט שאנו מנהלים לא משרת רק את היעדים של הארגון שלנו, אלא גם יעדים של הלקוחות שלנו. הבנת התרומה של הפרויקט לאסטרטגיית הלקוח תעזור לזהות סיכונים מהסוג של שינויי אסטרטגיה בצד הלקוח.
למשל: ייתכן שהפרויקט שלנו מקבל לפתע תעדוף נמוך יותר אצל הלקוח, ולכן תשומת לב המנהלים פוחתת. או לחילופין, הפרויקט קיבל תעדוף גבוה יותר במהלך הפרויקט, ותידרש בחינה של צמצום לוחות הזמנים. ככל שהמנהל יהיה מעורב יותר במתרחש אצל הלקוח, הוא בדר"כ יזהה מגמות אלו מוקדם יותר.
4. תרומה נוספת של היכרות עם פורטפוליו הלקוח היא זיהוי הזדמנויות עסקיות נוספות לפרויקטים נוספים מול הלקוח. למנהל הפרויקט שישכיל להכיר בכך – יוכל לתרום תרומה אישית נוספת לארגון.
5. גם עבור ניהול מטריציוני יש תועלת חשובה: בניהול מטריציוני קיימות סיטואציות רבות בהם אנחנו עובדים מול גופים שנותנים שירותים לפרויקטים רבים. סיטואציה זו יוצרת קונפליקטים סביב הקצאת משאבים בתזמונים שונים. בבואנו לשאת ולתת עם גופים אלו או עם מנהלי פרויקטים מקבילים אלינו בארגון, רצוי שנכיר את הפרויקטים השונים ותרומתם האסטרטגית. הניסיון מלמד, שעצם הכרת הפרויקטים יוצר תקשורת יותר מקצועית, עניינית וחיובית בין הצדדים מה שמשפר בצורה ניכרת את היכולת להגיע לפתרונות מועילים יותר (ראה עוד: כיצד לעזור לקולגות לעזור לנו?)
6. וסוגיה אישית אחרונה: מנהלי פרויקטים רבים יראו בניהול פורטפוליו כקידום בקריירה האישית שלהם. עבור מנהלים אלו, רצוי וראוי שיכירו ויהיו מעורבים (ככל שהארגון מאפשר להם) בתהליך זה. היכרות עם התהליך והפגנת ראייה מערכתית ואסטרטגית במהלך ניהול הפרויקט – מגדילים את הסיכוי להיות מועמדים ראויים לקידום זה.
לסיכום,
גם אם לעיתים ניתן לנהל פרויקט מוצלח מבלי להכיר את הפורטפוליו הארגוני, נראה שהסיכויים לכך גדלים ככל שהמעורבות של מנהל הפרויקט בתהליך גדלה יותר.
רוצה לדעת עוד? להתחיל לנהל ברגל ימין.
ולעוד קפיצת מדרגה ניהולית: סודות הניהול האפקטיבי.

עקבו אחריי ב- YouTube Linked-in  logo-wordpress
הרשמה לבלוג

להרשמה לרשימת התפוצה:

מאמרים אחרונים באתר:

מנהיגות בצל הקורונה

מהי מנהיגות?מנהיגות היא היכולת להוביל שינוי הסתגלותי. שינוי שקורא תיגר על הרגלים קיימים. השנה, ל"אחרי החגים" יש משמעות אחרת לחלוטין

קראו עוד »

סדנת ניהול קונפליקטים

מטרות: בסיום הסדנה, המשתתפים: א. ידעו לזהות מצבים קונפליקטואליים במציאות הפרויקטלית הארגונית. ב. יכירו סגנונות שונים לטיפול בקונפליקטים. ג. יוכלו

קראו עוד »