הנתיב הקריטי בפרויקט – המחשה ומשמעותה

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

מאמרים > הנתיב הקריטי בפרויקט – המחשה ומשמעותה

ההגדרה של נתיב קריטי:
שרשרת המשימות ה"צמודות אחת לשניה" הארוכה ביותר. כל קיצור זמן על הנתיב הקריטי יכול לקצר את זמן הפרוייקט. כל עיכוב על הנתיב הקריטי יעכב את הפרוייקט כולו. לשם כך, חשוב מאוד לזהות את הנתיב הקריטי בפרוייקט ולהשקיע מאמץ ניהולי במשימות אלו.
ההסבר מתייחס לדוגמא הבאה:

הנתיב הקריטי צבוע באדום (MS-Project יודע לסמן זאת אוטומטית). שימו לב לנקודות הבאות:
• אם נצליח לקצר את משימה F או G ביומיים – נצליח לקצר את כל הפרוייקט ביומיים.
• מצד שני, אם משימות F או G תתארכנה ביומיים – זה ישפיע באופן ישיר על איחור של יומיים בפרוייקט.
• אם נצליח לקצר את D או E ביומיים – זה לא ישפיע על המשך הכולל של הפרוייקט. ולכן אין מוטיבציה גדולה לעשות זאת.
• כמו כן, גם איחור של יומיים במשימה D או איחור של שבוע במשימה E – לא ישפיעו על המשך הכולל של הפרוייקט. תשומת הלב הניהולית במשימות אלו יכולה להיות פחותה.
• אם נצליח לקצר את משימה C ב-4 ימי עבודה, הפרוייקט יתקצר רק ב-3 ימים, ומשימה D תהפוך להיות בנתיב הקריטי.
• אם משימה D תתארך ב-3 ימים ומעלה – היא תהפוך להיות בנתיב הקריטי, ותאריך את משך הפרוייקט. לשם כך, כדאי לקבוע נקודת ביקורת על איחור במשימה D.
דוגמא זו ממחישה שרצוי להשקיע את המאמץ הניהולי במשימות על הנתיב הקריטי, על מנת להשיג השפעה ישירה על הפרוייקט כולו. כמו כן, הנתיב הקריטי יכול להשתנות במהלך הפרוייקט.

להרשמה לרשימת התפוצה:

מאמרים אחרונים באתר: