ניהול הזמן בפרויקט – מושגים חשובים

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

מאמרים > ניהול הזמן בפרויקט – מושגים חשובים

לפני שאנו נמקם את חבילות העבודה והמשימות במרחב הזמן, חשוב להכיר את המושגים הבאים:
תלויות בין משימות: ישנם קשרים שונים בין משימות המגדירים תלות בביצוע וסיום. התלות הכי נפוצה היא "סיום-התחלה", כלומר משימה ב' לא יכולה להתחיל לפני שמשימה א' מסתיימת. אולם, קיימות גם תלויות נוספות: "סיום-סיום", "התחלה-התחלה" ו"התחלה-סיום". זיהוי התלויות הוא הכרחי על מנת לסדר את המשימות בסדר הנכון.
אילוצים על משימות: מעבר לתלות בין משימות, ישנם אילוצים על משימות עצמן. לדוגמא: משימה חייבת להתבצע עד תאריך מסויים או חייבת להתחיל עד תאריך מסויים. משימה להתחיל רק החל מתאריך מסויים וכו'. זיהוי האילוצים הוא הכרחי על מנת למקם את המשימות בלוח השנה.
הערכת זמנים: הערכת הזמנים למשימות מתבצעת בעיקר ע"י ניסיון מוקדם של מנהל הפרוייקט או איש הצוות הרלוונטי. ניתן להסתייע בפרוייקטים קודמים ולשלב אנשים נוספים בתהליך ההערכה. קיימים גם מודלים כמותיים לביצוע ההערכה. הערכת הזמנים צריכה לקחת בחשבון את מידת הוודאות הנדרשת ואת הגורם המבצע. רבים נוטים להתבלבל בין הערכת המאמץ הנדרש (שבועות אדם) והערכת הזמן (שבועות קלנדריים). הסבר על רמת אי וודאות בהערכת זמנים.
נתיב קריטי: הנתיב הקריטי הוא שרשרת המשימות ה"צמודות אחת לשניה" הארוכה ביותר. כל קיצור זמן על הנתיב הקריטי יכול לקצר את זמן הפרוייקט. כל עיכוב על הנתיב הקריטי יעכב את הפרוייקט כולו. לשם כך, חשוב מאוד לזהות את הנתיב הקריטי בפרוייקט ולהשקיע מאמץ ניהולי במשימות אלו. דוגמא להמחשה.
באפר: כלי להתמודד עם אי-וודאות וסיכונים בפרוייקט שיכולים לגרום לעיכובים בפרוייקט. קיימות שיטות שונות איך לחשב את הבאפר ואיך לנהל אותו בפרוייקט. חשוב לציין שברוב המקרים הבאפר מנוצל במהלך הפרוייקט עד תום. לעיתים זה מובנה בשיטת הקצאת הבאפר, אך לעיתים הסיבה היא אנושית: כשיש זמן – מנצלים אותו.

להרשמה לרשימת התפוצה:

מאמרים אחרונים באתר:

מנהיגות בצל הקורונה

מהי מנהיגות?מנהיגות היא היכולת להוביל שינוי הסתגלותי. שינוי שקורא תיגר על הרגלים קיימים. השנה, ל"אחרי החגים" יש משמעות אחרת לחלוטין

קראו עוד »