מתודולוגיות ניהול פרויקטים – סוגים של איטרטיביות

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

מאמרים > מתודולוגיות ניהול פרויקטים – סוגים של איטרטיביות

כפי שציינתי באחד הפוסטים הקודמים (היררכיה של מתודולוגיות), השוואה שיטתית בין מתודולוגיות של ניהול פרוייקטים תורמת למומחיות בתחום ומאפשרת למנהל הפרוייקטים המנוסה להתאים באופן מיטבי את פעולותיו על מנת להבטיח את הצלחת הפרוייקט.
הפעם נתמקד במימד אחד: ניהול לינארי לעומת ניהול איטרטיבי לסוגיו השונים.

ניהול לינארי:
בניהול לינארי (דוגמא 1) הפרוייקט מחולק לשלבים (תיתכן חפיפה כלשהי ביניהם, ראו עוד: מחזור חיי הפרוייקט). ניתן דגש רב לתכנון בתחילת הפרוייקט, ביצוע כל הפרוייקט בפעם אחת באופן רציף ובקרה צמודה.
היתרונות: השימוש בניהול לינארי הוא מאוד אינטואיטיבי ומובנה למנהלים מתחילים וזה יכול לעזור להם בתחילת דרכם. שיטות הבקרה פשוטות ומדידות.
החסרונות: בפרוייקט לינארי יש גמישות מועטה לשינויים. המתודולוגיה דורשת תכנון קפדני, ותלויה ביכולת שלנו להעריך בצורה טובה מאוד את כל הדרישות, התשומות והסיכונים בפרוייקט (האם זה ריאלי?). בנוסף, המשוב מהלקוחות מגיע רק בשלב מאוחר.
הדוגמא הבולטת לסוג זה של מתודולוגיה היא "מפל המים" (waterfall).
ניהול איטרטיבי:
בניהול אינטרטיבי, משולבת היכולת לשינויים באמצעות חזרה על שלבים שונים (סבבים). הסבבים מאפשרים קבלת משוב בתחומים שונים: פונקציונאליות, משוב מלקוחות, עמידה בפועל בלוחות הזמנים ועוד. בכל סבב מידת הוודאות בתחומים שונים עולה ולכן מידת הסיכון יורדת.
קיימים מאפיינים שונים של "איטרטיביות" המבחינים בין המתודולוגיות השונות:
1. השלבים הכלולים בכל סבב (דוגמא 2). ניתן למשל לקבוע ששלב הייזום והתכנון יהיו ע"פ התפיסה הלינארית, ושלבי המימוש ובדיקות האיכות ינוהלו בסבבים. כלומר, מרבית התכנון יתבצע פעם אחת, אולם בכל סבב ימומש חלק מוגדר מהפרוייקט וייבדק בנפרד וכך הלאה (בניגוד להשלמת כל הפרוייקט, ובדיקתו כשלם). מצד שני, תיתכן מתודולוגיה שתסבור שכל סבב מכיל את כל השלבים כולם. כלומר, במקרה קיצוני, רק עם השלמת הסבב חושבים מחדש מה נכון לבצע בסבב הבא (מתבצע ייזום ותכנון).
2. מידת השימושיות בתוצרי הביניים. בחלק מהשיטות, התוצר של כל סבב "נזרק לפח", לאחר שנוצר ידע חדש והופקו הלקחים הנדרשים מהסבב (נפוץ מאוד בפרוייקטי מחקר בהם בשלבים הראשונים בונים אבי-טיפוס). בשיטות אחרות, התוצר הולך ונבנה במהלך כל סבב, ונוספות לו תכולות נוספות.
3. מידת מעורבות הלקוח בסבבים (דוגמא 3). ישנן שיטות שמגדירות שהלקוח יהיה מעורב בכל סבב על מנת לספק משוב, ובכך להבטיח עמידה של הפרוייקט בצרכים. מידת מעורבות הלקוח תיקבע ע"פ מטרת הסבב (אם המטרה היא להגביר את הוודאות הטכנולוגית – אזי מעורבות הלקוח לא הכרחית), בשלות המוצר וכמובן מדיניות החברה כלפי לקוחותיה. במידה והוחלט על מעורבות הלקוח – יהיו לכך השפעות על מידת האיכות, השימושיות והנראות הנדרשת בסיום הסבב. ישנן שיטות שקובעות שמישהו פנימי "יגלם את הלקוח", גם אם אין לקוח אמיתי.
4. משך כל סבב ומספר הסבבים (דוגמא 4). סבב יכול להימשך בין שבועיים למס' חודשים. משך הסבב המומלץ בכל מתודולוגיה נקבע לפי סוג הענף, סוג הפרוייקט וסוג המשוב הנדרש. למשל, בעולם התוכנה, מתודולוגיות כגון XP ו- SCRUM דוגלות בסבבים קצרים בני שבועות ספורים.
5. הגדרת תוצאות הסבב. לכל סבב בכל שיטה, מוגדרות תוצאות שונות. אולם, בחלק מהמתודולוגיות, משך הסבב חשוב יותר מתכולת הסבב. בחלק מהשיטות – להיפך. המשמעות היא שבין כל סבב לסבב מתבצעות התאמות בהתאם למרכיב שהופר: כשזמן הסבב חשוב יותר, נבצע התאמות תכולה בסבב הבא, ולהיפך.
מרבית המתודולוגיות לניהול פרוייקטים נשענות על אותם היסודות. אך בכל מתודולוגיה קיים תמהיל שונה של המאפיינים הנ"ל שמתאים לצרכים בכל ענף או פרוייקט. הבנת מאפיינים אלו מאפשרת למנהל המנוסה "לכוונן" את המתודלוגיה על מנת להבטיח עמידה מוצלחת ביעדי הפרוייקט.
כתרגול, אני מציע לכם לבחון את המתודולוגיה שאתם עובדים לפיה (או מתודולוגיות אחרות) ולזהות את המאפיינים האיטרטיביים השונים שלה, ולחשוב על הרציונאל מאחוריהם.
כתרגול נוסף, אני מציע לכם לשאול את עצמכם כיצד נהגתם בתכנון הריהוט בבית ובתכנון (וביצוע) הנסיעה האחרונה לחו"ל: האם דגלתם בניהול לינארי או איטרטיבי, ומאיזה סוג?
רוצה לדעת עוד? להתחיל לנהל ברגל ימין.
ולעוד קפיצת מדרגה ניהולית: סודות הניהול האפקטיבי.

עקבו אחריי ב- YouTube Linked-in  logo-wordpress
הרשמה לבלוג

להרשמה לרשימת התפוצה:

מאמרים אחרונים באתר:

סדנת ניהול פרויקטים בגובה העיניים

הסדנה מיועדת לעובדים ומנהלים הנדרשים להוביל תהליכים, משימות ופרויקטים כחלק מעבודתם השוטפת.
מטרת הסדנה היא להקנות למשתתפים את בסיס הידע בניהול פרויקטים, לשפר מיומנויות ניהול רלוונטיות, לתת כלים פרקטיים ולפתח תחושת מסוגלות. להמשיך לקרוא

קראו עוד »