ספרים

דף הבית > ספרים

ספר ניהולי מומלץ למנהלים

להתחיל לנהל ברגל ימין

מהי המשמעות של ניהול צוות?
כיצד לבנות תוכנית עבודה?
כיצד אוביל את הצוות שלי להצלחה?
כיצד אתמודד עם קונפליקטים? ניהול זמן? ניהול ישיבות?

הספר "להתחיל לנהל ברגל ימין" עונה על שאלות אלה ועל רבות אחרות באמצעות תיאוריה ופרקטיקה בגובה העיניים. בנוסף, כולל הספר  תרשימים, דוגמאות ושאלות לעבודה עצמית המסייעות ליישם את הכתוב בו הלכה למעשה.

ניתן לרכוש את הספר בחנויות הספרים ב-78 ש"ח בלבד או באינטרנט ב-63 ש"ח בלבד (כולל משלוח בדואר רשום)

דוגמאות מהספר:

תוכן העניינים:

פרק 1: מעובד למנהל
פרק 2: תוכנית העבודה של הצוות
פרק 3: מנהיגות והנעת אנשים
פרק 4: סגנונות ניהול ותקשורת
פרק 5: עבודת צוות אפקטיבית
פרק 6: ניהול ישיבות
פרק 7: ניהול הזמן האישי
פרק 8: האצלת סמכויות
פרק 9: משוב והערכה
פרק 10: ניהול קונפליקטים
פרק 11: ניהול תקשורת ארגונית
פרק 12: עבודה עם המנהל הישיר
פרק 13: אסטרטגיה ארגונית
פרק 14: גיוס עובד חדש
פרק 15: ומה הלאה?
נספח א': דוגמאות חזון וערכים
נספח ב': רשימת מושגים

ספר המשך: סודות הניהול האפקטיבי

מהם עקרונות היסוד של אפקטיביות ניהולית?
כיצד היא באה לידי ביטוי בקבלת החלטות?
כיצד להוביל שינויים בצוות או בארגון?
איך משלבים את העובדים בתהליך?
מה עלול להשתבש? כיצד מתמודדים?

הספר "סודות הניהול האפקטיבי" עונה על שאלות אלה ועל רבות אחרות באמצעות תיאוריה ופרקטיקה בגובה העיניים. בנוסף, כולל הספר  תרשימים, דוגמאות ושאלות לעבודה עצמית המסייעות ליישם את הכתוב בו הלכה למעשה.

ניתן לרכוש את הספר בחנויות הספרים ב-78 ש"ח בלבד או באינטרנט ב-63 ש"ח בלבד (כולל משלוח בדואר רשום)

דוגמאות מהספר:

תוכן העניינים:

הקדמה: מטרת הספר
פרק 1: החותם הניהולי
פרק 2: אפקטיביות ניהולית
פרק 3: בקרה ניהולית ומדדים
פרק 4: קבלת החלטות אפקטיבית
פרק 5: סגנונות שיתוף עובדים
פרק 6: ניהול שינויים
פרק 7: שינוי באמצעות חניכה
פרק 8: למידה ארגונית
פרק 9: מה עלול להשתבש
פרק 10: התמודדות עם ניהול נוקשה
פרק 11: ליהנות מהדרך
אחרית דבר

המלצות על הספרים