סודות הניהול האפקטיבי

דף הבית > סודות הניהול האפקטיבי

ספר ניהולי מומלץ למנהלים

סודות הניהול האפקטיבי

מהם עקרונות היסוד של אפקטיביות ניהולית?
כיצד היא באה לידי ביטוי בקבלת החלטות?
כיצד להוביל שינויים בצוות או בארגון?
איך משלבים את העובדים בתהליך?
מה עלול להשתבש? כיצד מתמודדים?

הספר "סודות הניהול האפקטיבי" עונה על שאלות אלה ועל רבות אחרות באמצעות תיאוריה ופרקטיקה בגובה העיניים. בנוסף, כולל הספר  תרשימים, דוגמאות ושאלות לעבודה עצמית המסייעות ליישם את הכתוב בו הלכה למעשה.

ניתן לרכוש את הספר בחנויות הספרים ב-78 ש"ח בלבד או באינטרנט ב-63 ש"ח בלבד (כולל משלוח בדואר רשום)

דוגמאות מהספר:

תוכן העניינים:

הקדמה: מטרת הספר
פרק 1: החותם הניהולי
פרק 2: אפקטיביות ניהולית
פרק 3: בקרה ניהולית ומדדים
פרק 4: קבלת החלטות אפקטיבית
פרק 5: סגנונות שיתוף עובדים
פרק 6: ניהול שינויים
פרק 7: שינוי באמצעות חניכה
פרק 8: למידה ארגונית
פרק 9: מה עלול להשתבש
פרק 10: התמודדות עם ניהול נוקשה
פרק 11: ליהנות מהדרך
אחרית דבר

המלצות על הספרים