סדנת ניהול תחקירים – למידה ארגונית

הרצאות וסדנאות > סדנת ניהול תחקירים – למידה ארגונית

תחקיר והפקת לקחים מרכזיים מאפשרים שינוי דפוסי חשיבה, אימוץ תרבות ארגונית חדשה ומרעננת וייצור תהליכי למידה מתמידים החותרים למצוינות אישית וארגונית בעקבות אירוע שלילי או חיובי. הם משמשים כלי עזר לטיפול באירוע דומה העשוי להתרחש בעתיד. מדובר על שיחזור מובנה של פרטי התרחשות אירוע, ביצוע פעולות, ניתוח סיבות, התרחשותן והסיבה לתוצאותיהן לשם מיצוי הממצאים והמסקנות שניתן ללמוד מכך.
מטרות הסדנה
יצירת נורמות התנהגות של למידה ושיפור ברמת הפרט, הצוות והארגון, ולהגדיר באופן ברור את אופן השימוש בתחקיר ואת תהליך הפקת הלקחים ברמות השונות כדי להשיג שינוי בדפוסי עבודה, שיפור ביצועים ומניעה של ביצועים שליליים.
נושאי הלימוד העיקריים:

למידה ארגונית ומבוא לתחקור – מרכיבי הלמידה: מיומנויות יכולות וידע
– התועלות שבלמידה ותחקור
– הגורמים המעורבים
– סוגים של למידה בניהול + דוגמאות
מבנה התחקיר א' + תרגול – מבנה ושלבי התחקיר.
– הגדרת מוקד התחקור.
– מיפוי ותיעוד העובדות.
– בניית שרשרת האירועים.
– זיהוי פערים (רצוי מול מצוי).
מבנה התחקיר ב' + תרגול – זיהוי בעיות שורש.
– הסקת מסקנות והפקת לקחים.
– מיפוי נקודות לביצוע וכתיבת הסיכום.
– הפצת הסיכום ותיעודו.
– מעקב אחר יישום התחקיר.
יצירת תרבות של למידה ותחקור – יצירת אווירת למידה.
– אתגרים ארגוניים בתהליכי למידה ותחקור וההתגברות עליהם.
– הטמעת הלמידה והתחקור בתרבות הארגונית.
סיכום – סיכום: כללים לתחקיר אפקטיבי.
– ארגז הכלים למנהל הלומד והמתחקר
– פעילות: "מה עושים מחר בבוקר".
– סיכום הפעילות ומשוב

עקרונות העבודה בסדנה:
בסדנה נשלב שלושה צירי למידה:
– הקניית בסיס ידע תיאורטי ומושגי בנושאי תחקיר והפקת לקחים.
– בניית ארגז כלים יישומי לניהול תחקיר והטמעתו בארגון.
– התנסות מעשית בקבוצות עבודה ותרגול כל שלבי התחקיר באמצעות דוגמאות וסיפורי אירוע. התרגול יתבצע בקבוצות קטנות כשבכל סיום שלב יהיה שיתוף בין הקבוצות.
שילוב צירים אלו מבטיח הפנמת הידע והכלים לצד בניית תחושת מסוגלות אישית החיוניים לעמידה במטרות הסדנה.

לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר:

הרצאות וסדנאות נוספות:

מדדים ככלי ניהולי

מטרות הסדנה: 1. יצירת בסיס ידע תיאורטי ומושגי לחשיבות המדדים בניהול. 2. הקניית כלים פרקטיים להגדרת מדדים ולמעקב ובקרה עליהם.

קראו עוד »

ניהול ישיבות צוות

ישיבות הן גורם מרכזי בלוח הזמנים של כל מנהל. מנהל נדרש להוביל ישיבות הנוגעות למשימות ולפרויקטים שבאחריותו, אך גם ישיבות

קראו עוד »